» KLİNİK TESTLERİ At Burun Bandı – Flair Strips

KLİNİK TESTLERİ

KLİNİK TESTLERİ

Kansas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Profesörlerinden Howard H. Erickson’nin ‘Alternatif Terapi” adlı çalışması bize burun bandıyla ilgili müthiş bir performans verileri sunmuştur.
Bu deneye gore, 1999-2000 yılı Florida Calder Yarış Sahasında 400 yarış atına Flair Nasal Strip uygulanmıştır. Bu ürünü kullanan yarış atları, kullanmayanlara kıyasla olan performansı  %3,4 kadar fazladır.

Ayrıca burun bandı kullanan atlar daha kısa süre içerisinde kendilerini toparlarken, burun bandı kullanmayan atların daha uzun zamanda kendilerini toparladıkları görülmüştür.

Kaliforniya Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde 23 safkanda yapılan bir araştırmaya göre, atlar Golden Gate Yarış Sahasında burun bantlı ve burun bantsız olarak yarışmışlardır. Atların hepsine 4 saat öncesinden furosemid uygulanmıştır.
Yarış sonunda, bronkoalveoler lavaj sıvısında, kanaması olan burun bandı takmış olan atlar diğer atlara göre daha sağlıklı değerler göstermiştir.